Trang Chủ > Trình kiểm tra tiêu đề máy chủ HTTP > Kết quả kiểm tra

Trình kiểm tra tiêu đề máy chủ HTTP


Trình kiểm tra tiêu đề HTTP

Khi bạn có một trang web, bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng nó hoạt động bình thường. Nếu trang web của bạn bị chậm hoặc đơn giản là không tải, bạn có thể bỏ lỡ rất nhiều khách hàng tiềm năng. Nếu URL và trang web không hoạt động bình thường, bạn sẽ cần phải kiểm tra nó để tìm ra lý do.

Nhưng làm thế nào để bạn có được thông tin này? Một trong những cách tốt nhất để xem và kiểm tra trạng thái của trang web hoặc máy chủ là kiểm tra tiêu đề HTTP.

Cách kiểm tra tiêu đề HTTP

Khi chạy một chiến dịch hoặc làm việc về SEO của bạn, điều bắt buộc là các liên kết của bạn không chỉ chính xác, nhưng chức năng. Có một liên kết chết hoặc một vấn đề máy chủ / yêu cầu có thể là một rào cản lớn đối với tiến trình thành công.

Dung dịch? Biến trình kiểm tra tiêu đề máy chủ HTTP của chúng tôi thành một phần trong bộ công cụ của bạn.

Công cụ kiểm tra tiêu đề miễn phí của chúng tôi giúp kiểm tra phản hồi của máy chủ cho bất kỳ URL nào một cách nhanh chóng và dễ dàng. Chỉ cần dán URL chính xác của bạn vào trường trống và nhấp vào “Kiểm tra ngay”. Trình kiểm tra trạng thái HTTP của chúng tôi sẽ ngay lập tức cung cấp cho bạn thông tin bao gồm mã trạng thái, người phục vụ, loại nội dung, trang được yêu cầu, cố sống đi, tiêu đề bộ nhớ đệm, và bất kỳ tiêu đề nào khác đang được sử dụng. Đây là công cụ yêu thích của chúng tôi để xem các tiêu đề HTTP của bạn.

Sử dụng thông tin này, bạn sẽ có thể tìm hiểu nhiều hơn về một URL mà bạn có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sự kết hợp phù hợp của các tiêu đề có thể tăng hiệu suất trang web, tăng thời gian tải, và nhiều hơn nữa. Giao diện đơn giản và gọn gàng của chúng tôi được thiết kế để giúp quá trình xem và kiểm tra tiêu đề nhanh chóng và dễ dàng. Cho dù trang web của bạn và nội dung của nó được phát triển bằng PHP hay ngôn ngữ khác, công cụ kiểm tra tiêu đề của chúng tôi sẽ đảm bảo bạn luôn biết những gì đang diễn ra đằng sau hậu trường.

Tiêu đề HTTP là gì?

Tiêu đề HTTP là một phần của phản hồi trang web thường bị ẩn và chỉ trình duyệt mới có thể nhìn thấy. Chúng là một đoạn mã thông báo cho trình duyệt biết nó phải làm gì khi xem và / hoặc mở trang web. Bản chất, chúng chuyển dữ liệu từ trình duyệt đến máy chủ và ngược lại. Các tiêu đề này mang thông tin quan trọng về trình duyệt, trang web, và chính máy chủ.

Nói chung, có hai loại tiêu đề HTTP khác nhau:tiêu đề yêu cầu HTTP và tiêu đề phản hồi HTTP. Tiêu đề yêu cầu được gửi đến máy chủ, sau đó sẽ gửi lại một tiêu đề phản hồi.

Mã trạng thái HTTP

Mặc dù tiêu đề HTTP có thể giúp bạn xem thông tin quan trọng như phiên bản phần mềm, Loại nội dung, và chuỗi cookie, mã trạng thái được cho là quan trọng nhất. Mã trạng thái HTTP sẽ nhanh chóng và dễ dàng cho bạn biết trạng thái của một trang web nhất định. Một URL tốt và hoạt động phải luôn trả về với phản hồi 200 để cho thấy một yêu cầu thành công đã được thực hiện.

Ngoài 200, một số mã trạng thái phổ biến khác bao gồm:

200- Yêu cầu đã thành công

301- Tài nguyên được yêu cầu đã được chỉ định một URI vĩnh viễn mới và bất kỳ tham chiếu nào trong tương lai tới tài nguyên này NÊN sử dụng một trong các URI được trả về.

302- Tài nguyên được yêu cầu tạm thời nằm trong một URI khác.

401- Yêu cầu yêu cầu xác thực người dùng.

404- Không tìm thấy, máy chủ của anh ta không tìm thấy bất kỳ thứ gì phù hợp với URI yêu cầu.

500- Lỗi máy chủ nội bộ

503- Dịch vụ Không sẵn có, máy chủ của anh ấy hiện không thể xử lý yêu cầu do máy chủ tạm thời quá tải hoặc bảo trì.